Podziel się:

Wykaz proboszczów naszej parafii

Ks. Stanisław z Radzymina 1492

Ks. Melchior z Radzymina 1555

Ks. Jakub Loss 1560

Ks. Paweł Gosk /Paulus Goscius/ 1602

Ks. Jan Gosk /Joannes Goscius/ 1610, 1618

Ks. Jan Żukowski 1624 – 1664

Ks. Janiszewski 1676 – 1712

Ks. Wojciech Bieglecki 1712 – 1745

Ks. Maciej Antoni Mustafowicz 1745 – 1753

Ks. Jakub Dobiecki 1753 – 1755

Ks. Wawrzyniec Antoni Puchałowicz 1755 – 1759

Ks. Jan Walenty Rawa 1759 – 1775

Ks. Ignacy Nagurczewski 1775 – 1779

Ks. Kazimierz Narbutt 1779 – 1799

Ks. Maciej Gutowski 1800 – 1838

Ks. Aleksander Weseliński 1838 – 1845

Ks. Józef Hollak 1845 – 1866

Ks. Kalikst Łuniewski 1866 – 1868

Ks. Stanisław Chromiński 1868 – 1880

Ks. Teofil Kozłowski 1880 – 1911

Ks. Aleksander Kobyliński 1911 – 1938

Ks. Maksymilian Kościakiewicz 1938 – 1953

Ks. Zygmunt Kowalski 1953 – 1976

Ks. Stanisław Lis 1976 – 1993

Ks. Stanisław Kuć 1993 – 2016

Ks. Stanisław Popis 2016 –