Podziel się:

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”

Historia

Istnieje i działa w parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie od 2004 r. Jest jedną z 23 wspólnot Odnowy w diecezji warszawsko-praskiej. Inicjatorem jej powołania był ksiądz Andrzej Dudzik. Kolejnymi duszpasterzami byli: ks.Wojciech Pieniak, ks. Jakub Korczak, ks. Jacek Pielak, ks. Marek Długoszewski, ks. Marcin Kontraktowicz. Liderem grupy jest Elżbieta Gajewska.

Na początku były rekolekcje REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy), które prowadziła w naszej parafii wspólnota „Zwiastowanie” z Warszawy-Wesołej. Uczestnicy tych rekolekcji doświadczyli osobiście Bożej miłości, uwierzyli w Jezusa żyjącego i działającego nie tylko 2000 lat temu, ale i DZISIAJ, TU i TERAZ, doznali uzdrowienia wewnętrznego, podporządkowali swoje życie Jezusowi wyznając Go jako Pana i Zbawiciela, odkryli wszechobecne działanie Ducha Św. i przyjęli Jego charyzmaty, którymi zapragnęli służyć w swojej wspólnocie i Kościele. Od tamtej pory, dzięki przychylności księdza proboszcza, grupa spotyka się regularnie raz w tygodniu w domu parafialnym, aby uwielbiać Boga, dziękować mu za wszelkie łaski, przepraszać, otwierać się na działanie Ducha Św., służyć braciom i siostrom charyzmatami, formować się przez wysłuchanie katechez i modlić się wstawienniczo za siebie nawzajem. Centralne miejsce na każdym spotkaniu ma Słowo Boże – jest Ono inspiracją do modlitwy i pobudza do odpowiedzi na nie w postaci tzw. Echa Słowa (jak Ono odnosi się do mojego życia, co Bóg mówi dziś do mnie i ku czemu mnie pociąga).

O wspólnocie

Aby spotkania odbywały się zgodnie z wolą Bożą, raz lub dwa razy w miesiącu spotyka się grupa pastoralna (ksiądz, lider i animatorzy), która na modlitwie rozeznaje kierunki nieustającej formacji, Słowo Boże, tematy spotkań, osobę odpowiedzialną za animację modlitwy charyzmatycznej.

W ramach wspólnoty działają diakonie czyli kilkuosobowe grupy służące konkretnymi charyzmatami:

 • diakonia modlitwy wstawienniczej – każda osoba, również nie należąca do wspólnoty może poprosić o modlitwę nad sobą w związku z przeżywanymi trudnościami duchowymi, trudną sytuacją życiową, ciężką choroba itp. Żeby poddać się takiej modlitwie należy ustalić termin z osobą odpowiedzialną za diakonię. Aktualnie jest nią Barbara Dziedzic.
 • pogotowie modlitewne – osoby należące do tej diakonii modlą się w domach w różnych często nagłych intencjach. Odpowiedzialna – Barbara Krasiewicz.
 • diakonia muzyczna – animuje śpiew na spotkaniu modlitewnym, pierwszo-sobotnich czuwaniach, oprawia muzycznie wieczorną Mszę św. w środę, posługuje na rekolekcjach i diecezjalnych Dniach Jedności. Próby odbywają się w środy o godz. 16.20. Odpowiedzialny za diakonię: Adam Popławski

Cała wspólnota modli się codziennie w domach o godz. 19.00 w intencji księdza opiekuna, lidera, całej wspólnoty i wszystkich dzieł przez nią podejmowanych.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca w naszym kościele odbywają się modlitewne czuwania przed Najświętszym Sakramentem z modlitwą o uzdrowienie i indywidualnym błogosławieństwem, zapoczątkowane i prowadzone przez grupę „Magnificat”. Rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 18.00

W chwili obecnej do wspólnoty należy ok.60 osób.

Spotkania modlitewne: wtorek po Mszy św. o godz. 18.00
Lider: Elżbieta Gajewska

Główne cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

 1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawracaniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela
 2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na Osobę, obecność i moc Ducha Św.
 3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.
 4. Podtrzymywać dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Św., łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacja chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacja kultury i struktur społecznych.
 5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.

Nasze Credo

„Nasze credo” podejmują członkowie grup Odnowy w swojej grupie po 1-2 letniej formacji. Przyrzeczenia składane są na rok i każdego roku ponawiane. Przewiduje się możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących wszystkie punkty lub tylko wybrane.

Pragniemy

 1. Codziennie podejmować:
  – modlitwę dziękczynną i wielbiącą jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym życiu;
  – rachunek sumienia;
  – Słowo Boże (jeśli nie ma innych wskazań, np. spowiednika) według kalendarza liturgicznego w formie refleksji, medytacji, benedyktyńskiego „lectivo divina” czy w innej formie;
  – jedną z niżej wymienionych form modlitwy za Kościół (jedna z godzin Brewiarza, Anioł Pański, Różaniec, Apel Jasnogórski, Eucharystia w wybrany dzień powszedni).
 2. Podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi (np. zmiana pracy, podjęcie bądź rezygnacja z jakiegoś zaangażowania itp.), w sytuacji odczytywanych natchnień Bożych i znaków czasu.
 3. Troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego i Maryi.
 4. Podjąć konkretnie określoną formę zaangażowania apostolskiego, które byłoby przejawem ewangelizacji (realizowanej indywidualnie, albo przez włączenie się w konkretną formę działalności apostolskiej Kościoła, własnej wspólnoty…) bądź przejawem aktywności zmierzającej do przemiany życia w dzisiejszym świecie tak, by kształtowało się ono bardziej według wartości ewangelicznych (przemiana w życiu społecznym, politycznym, zawodowym…)
 5. Troszczyć się o to, by praca, życie rodzinne lub inne formy służby bliźniemu stawały się drogą ku Bogu i miejscem zjednoczenia z Nim.
 6. Podjąć określoną formę życia we wspólnocie (w grupie modlitewnej, w grupie dzielenia)
 7. Troszczyć się o pełny udział w Eucharystii i o adorację Najświętszego Sakramentu co jakiś czas.
 8. Troszczyć się o uczestnictwo w Sakramencie Pokuty i Pojednania co miesiąc oraz, o ile to możliwe, o kierownictwo duchowe.
 9. Poznawać nauczanie Papieża i własnego Biskupa.
 10. Dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych przynajmniej raz na dwa lata.
 11. Dziesiątą część własnych dochodów przeznaczać na rzecz Boga i ubogich.

Pełny tekst „Naszego Credo” znajduje się tutaj: http://www.cfw.odnowa.org/credo_tekst.html