Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

KKK 1213

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

Chrzest Dzieci

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w 2 i 4 niedzielę miesiąca, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia na Mszy św. o godz. 13.00.
• W ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem chrztu (nie wcześniej) należy w kancelarii parafialnej zgłosić dziecko do sakramentu przedstawiając następujące dokumenty:
• akt urodzenia dziecka z USC
• zaświadczenia rodziców chrzestnych wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania!!!), jeżeli nie są z naszej parafii
• dane rodziców i chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania)
• W sobotę przed niedzielą chrztu o godzinie 19.00 jest spotkanie rodziców i chrzestnych. Na spotkaniu tym omawiana jest pokrótce teologia chrztu oraz sprawy techniczne związane z uroczystością chrztu. Rodzice i chrzestni składają podpisy w Księgach Chrztu, uzupełniają ewentualnie brakujące dane.

Gdyby ktoś, z ważnych przyczyn nie mógł uczestniczyć w spotkaniu proszony jest o zgłoszenie się do zakrystii w dniu chrztu o 12.45.

Kto może być Ojcem lub Matką Chrzestną

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zdania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
• jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
• ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny zalecany wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
• jest praktykującym katolikiem, bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii oraz życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
• jeżeli są małżeństwem – czyli są małżeństwem sakramentalnym – posiadają ślub kościelny (osoby, które żyją w związkach cywilnych lub bez żadnego związku nie mogą być rodzicami chrzestnymi!!!)
• nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Chrzest dorosłych

Chrzest dzieci dotyczy osób, które nie ukończyły siódmego roku życia. W przypadku dzieci starszych potrzebne jest ich zaświadczenie z uczestnictwa we lekcjach religii oraz zgoda biskupa miejsca na taki chrzest.
• W przypadku osób dorosłych, proszone są one o bezpośredni kontakt z którymś z kapłanów pracujących w parafii.

Pin It on Pinterest

Share This