Podziel się:

Ministranci i Lektorzy

Jest to grupa chłopców w wieku 9-25 lat. Kandydaci przygotowani do służby przy ołtarzu Pana w uroczysty sposób są promowani na ministrantów. Starsi ministranci mają możliwość ukończenia kursu i promowania na lektora. 

Chętni chłopcy i ich rodzice są proszeni o kontakt z księdzem proboszczem.