Podziel się:

Duszpasterze

Proboszcz

ks. prał. Stanisław Popis, dziekan Dekanatu Radzymińskiego

ks. prał. Stanisław Popis,
dziekan Dekanatu Radzymińskiego

Wikariusze

Ks. Harasim Grzegorz

Ks. Łukasz Sikorski 

Ks. Radosław Tkaczyk