Podziel się:

Jan Paweł II w Radzyminie

Tu był Papież 13 czerwca 1999 roku

W grudniu 1997 roku radni Gminy Radzymin nadali Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta. W roku następnym, wraz z burmistrzem i proboszczem parafii pojechali do Rzymu, aby wręczyć Ojcu Świętemu honorowy dyplom, a zarazem zaprosić go do odwiedzenia miejsca historycznej Bitwy. Papież wówczas powiedzaił: „Przyjadę, jeśli Bóg pozwoli”. Podejmował pielgrzymów w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. A tam na ścianie jest właśnie wymalowana scena z walk pod Radzyminiem. Wskazując na malarskie dzieło, powiedział do przedstawicieli tego miasta: „Jakbym już u was był!”

3 czerwca 1999 roku o godzinie 1813 papieski helikopter rzeczywiście wylądował pod Radzyminem. Chór śpiewał majestatyczny hymn: Gaude, Mater Polonia! Biały Pielgrzym, syn narodu polskiego, nawiedził mogiłę zbiorową żołnierzy poległych w 1920 roku. Zebrani licznie mieszkańcy miasta i okolic, w tym spora grupa dzieci pierwszokomunijnych, skandowali: „Prosimy o słowo!” Głoś ludu usłyszał papież i powiedział:

Prosicie o słowo – słusznie! Chociaż na tym miejscu najbardziej wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Pragnę wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu pobłogosławić w Imię Trójcy Przenajświętszej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

JPII

Po wizycie Ojca Świętego Radzymin wciąż o Nim pamięta. W każdą rocznicę Jego pobytu – 13 czerwca o godz. 1813, na cmentarzu żołnierzy poległych w sierpniu 1920 roku, na schodach przed kaplicą jest odprawiana uroczysta Msza św., którą zazwyczaj celebrują księża biskupi. Z pocztami sztandarowymi przybywają licznie uczniowie z nauczycielami, strażacy, kombatanci i służba kościelna „Totus Tuus”. Są także obecne dzieci pierwszokomunijne z rodzicami oraz mieszkańcy miasta i gminy.

13 czerwca 2006 roku uroczyście otwarto tzw. Drogę Golgoty Narodu Polskiego. Wiedzie ona od Krzyża w Cegielni, gdzie modlił się przed bitwą generał Józef Haller, przechodzi obok Cmentarza Żołnierzy 1920 roku i prowadzi aż do Kolegiaty Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Wzdłuż drogi rozmieszczone zostały krzyże Virtuti Militari, upamiętniające różne formacje wojskowe, uczestniczące w Bitwie Warszawskiej. Główna ulica w Radzyminie, a także nowa hala sportowa, noszą imię Jana Pawła II.

Zdjęcie Papieża z chabrami na klęczniku, które obiegło niemal cały świat, wisi powiększone na frontonie kolegiaty. Należy dodać, iż tę wiązankę polnych kwiatów, zerwanych rankiem, pośród zbóż i traw, przyniosła dla Ojca Świętego pani Joanna Oksiuta (żona posła na sejm RP Krzysztofa Oksiuty).