Podziel się:

Wolontariat młodzieżowy CARITAS

Wolontariat to bezinteresowna forma pomocy drugiemu człowiekowi. Podstawowym kryterium działania Wolontariusza jest dobro drugiego człowieka. Wolontariat w naszej Parafii działa aktywnie od 2 lat (2014r) choć został powołany w roku 2012. Patronem Wolontariatu Młodzieżowego  Caritas jest św. Jan Paweł II, który przez swoją nauczanie i posługę przybliżał wiernym wielkość Bożego Miłosierdzia.

HASŁO WOLONTARIUSZY

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)

Opiekunem Wolontariatu Caritas jest: mgr Katarzyna (s.M. Salezja) Gierałtowska CSSE

W skład Wolontariatu Młodzieżowego Caritas wchodzi przede wszystkim Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół imieniem księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie (Gimnazjaliści). Dodatkowo absolwenci wyżej wymienionej szkoły oraz młodzież z Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Skład personalny to 60 wolontariuszy.

Spotkania wolontariatu odbywały się w soboty (I,II i III sobota miesiąca) od godz.10.00 do 12.00 w salce parafialnej Caritas (na dole).

Wolontariusze ściśle pracują z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz z fundacjami takimi jak: Redemptoris Missio z Poznania, Miva Polska, Pomóż i Ty, Salvatti.

WSPÓŁPRACA Z CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Współpraca polega na rozprowadzaniu m.in. świec wigilijnych i wielkanocnych, Wolontariusze biorą udział w Mikołajkach i w imprezach organizowanych przez Praską Caritas. W roku 2016 Wolontariusze otrzymali z rąk Księdza Arcybiskupa H. Hosera, „Statuetkę Skrzydła Anioła” za „całoroczne zaangażowanie w działania dla dobra potrzebujących oraz niesienie świadectwa chrześcijańskiej miłości” oraz zdobyliśmy III miejsce podczas pobicia Rekordu Guinnessa.

WSPÓŁPRACA Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM

Wolontariusze współpracują z miejscowym Księdzem Proboszczem Stanisławem Popisem. Pomagają w przeprowadzaniu zbiórek na terenie Parafii Przemienienia Pańskiego.  Przygotowują paczki dla niezamożnych rodzin. Rok w rok przed Świętem Zmarłych, wykonują prace porządkowe na cmentarzu: grabią liście, sprzątają zapomniane i opuszczone cmentarne groby, zapalają znicze. Odwiedzając cmentarz pamiętają o modlitwie za tych, którzy odeszli. Takie prace uczą nie tylko szacunku dla zmarłych, ale także szacunku do pracy.

FORMACJA WOLONTARIUSZY

Opiekunowie Wolontariatu dbają również o formację duchową swoich podopiecznychorganizując im dni skupienia oraz rekolekcje, podczas których uczestniczą w konferencjach tematycznych, warsztatach oraz odwiedzają chorych w hospicjach, domach opieki społecznej i własnych domach. Formacja członków Caritas ma zmierzać do ukształtowania młodego człowieka dla innych, otwartego na potrzeby ludzi, chętnego do pomocy i wrażliwego na przejawy zła i niesprawiedliwości w świecie, osadzonego w misji Kościoła. Wolontariusz ma być świadkiem miłosierdzia i wprowadzać je w czyn.

Opracowała: s.M. Salezja Gierałtowska
(opiekun Wolontariatu SKC)