Kościół Domowy

Historia

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skurdo RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Członkowie DK

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowana im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym” (Humane vitae, 26).

Duchowość

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

• życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
• życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
• życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
• dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
• postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania:

• codzienna modlitwa osobista,
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,
• codzienna modlitwa małżeńska,
• codzienna modlitwa rodzinna,
• comiesięczny dialog małżeński,
• reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
• uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Kościół domowy

Krąg

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

• dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)
• modlitwa – dzielenie się ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)
• formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)

Rekolekcje

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Radzymiński Domowy Kościół

W naszej parafii istnieją dwa kręgi Domowego Kościoła. Obecność we wspólnocie Domowego Kościoła uważamy za wielki dar od Boga i wspaniałą przygodę na całe życie. Dzięki temu stajemy się mocniejsi w pokonywaniu trudności życia codziennego. Nasza wspólnota to szkoła dzielenia się otrzymanymi darami, wzajemnego obdarowywania się i ubogacania się, gdzie Pan objawia nam siebie i daje nam doświadczać swojej żywej obecności.

Jeżeli chcecie …

umacniać swoją wiarę
• pielęgnować miłość małżeńską
• nauczyć się rozwiązywania konfliktów
• nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
• doświadczyć życia we wspólnocie

ZAPRASZAMY !!!

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl
Szczegółowe zasady DK można znaleźć: Zasady DK

Pin It on Pinterest

Share This