Podziel się:

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

01.09.2022 – godz. 8.00 – Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego celebrowana przez katechetów: Ks. Grzegorza Harasima, Ks. Jacka Majbrodzkiego, Ks. Radosława Tkaczyka 

(foto – Grzegorz Jeleń)