Rodzinny Konkurs Biblijny. Dzieje Apostolskie

1. Wymień 3 zjawiska, które towarzyszyły napełnieniu Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy. 2. Jaką śmiercią zginął Szczepan i jakie były jego ostatnie słowa przed śmiercią? 3. Co wydarzyło się w Liddzie i Jafie za sprawą Piotra? 4. Co się stało, gdy Paweł i Sylas...

Pin It on Pinterest