Siostry Świętej Elżbiety

 

U początku Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, stoją cztery młode dziewczyny pochodzące z Nysy, głęboko przejęte duchem służenia innym. Były to Ślązaczki: Klara Wolf, Maria i Matylda Merkert oraz Franciszka Werner. Dziewczęta spieszyły z pomocą biednym i potrzebującym realizując posługę wobec Chrystusa cierpiącego w bliźnich. Czas, w którym przyszło im żyć, był trudny. Ludność nawiedzały klęski żywiołowe i epidemie. Większa część społeczeństwa była dotknięta biedą i ubóstwem. Taka sytuacja ekonomiczna spowodowała, że ludzie umierali we własnych domach bez odpowiedniej pomocy medycznej. Właśnie w te miejsca skierowały swoje kroki odważne młode dziewczęta, które z potrzeby serca zapragnęły służyć najbardziej potrzebującym odpowiadając na zachętę Jezusa: „cokolwiek uczyniliście braciom moim najmniejszym, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Ich skromne dzieło miłosierdzia przyniosło wielkie owoce. Do tej pięknej służby bliźniemu dołączały się rzesze nowych dziewcząt i w ten sposób dnia 27 września 1842 roku w Nysie zrodziło się Zgromadzenie powołane do świadczenia miłosierdzia wobec opuszczonych chorych w ich własnych domach.

Siostry Elżbietanki

Z czasem Założycielki za patronkę swego dzieła obierają św. Elżbietę Węgierską, księżną Turyngii, która odznaczała się wielką miłością do cierpiącego człowieka i oddała swoje życie niosąc pomoc potrzebującym. Świadectwo życia tej świętej wyznaczyło rys duchowości dla nowo powstałego Zgromadzenia. Tak jak św. Elżbieta siostry szły z posługą miłości do odrzuconych na margines życia społecznego, cierpiących i umierających we własnych domach, do biednych i bezdomnych. Wszystko to czyniły „aby uszczęśliwiać innych” (św. Elżbieta) czyli doprowadzać do Boga. Oprócz terenowej pielęgnacji chorych, siostry elżbietanki rozpoczęły też posługę w szpitalach. Wybudowanie szpitali było koniecznym wyjściem naprzeciw ówczesnym potrzebom społeczeństwa.

Dzieło św. Elżbiety i naszych Założycielek jest aktualne w każdym czasie. Nie brakuje bowiem na świecie ludzkiej biedy i cierpienia. Tak charyzmat sióstr rozwijał się w czasie, powstawały coraz to nowe placówki tj.: domy dziecka, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, hospicja, domy samotnej matki, domy w których można odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy. Zauważając nowe potrzeby siostry podejmowały działalność tak w Polsce jak również za granicami naszego kraju.

Obecnie Elżbietanki pracują w 6 Prowincjach w Polsce: Nysa, Wrocław, Poznań, Katowice, Toruń i Warszawa i w 17 innych krajach: Brazylii, Włoszech, Szwecji, Danii, Norwegii, Niemczech, Ukrainie, Litwie, Gruzji, Rosji, Boliwii, Jerozolimie, Kazachstanie, Węgrzech, Paragwaju, Czechach, Tanzanii. Niosą ducha św. Elżbiety na różne sposoby poprzez pracę w szpitalach, hospicjach, domach pogodnej starości wśród chorych. Pracują również w kuriach, parafiach, zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szkołach. Charakterystycznym rysem tej posługi jest utożsamianie się z ubogim i cierpiącym Jezusem, który „dla nas stał się ubogim, aby nas Swoim ubóstwem ubogacić”. Biedny, cierpiący człowiek jest obrazem Jezusa: byłem głodny, spragniony, nagi, odrzucony, w więzieniu, przybyszem a wy daliście mi jeść? Życie Elżbietanki ma być odpowiedzią na te pytania Jezusa.

Jeden z domów Sióstr Elżbietanek Prowincji Warszawskiej znajduje się od 1958 roku w Radzyminie. Każdego dnia głosimy Imię Pana wśród tych do których jesteśmy posłane podczas katechizacji w szkołach i przedszkolach oraz służąc swoją pomocą ludziom starszym.

Dzieło Sióstr św. Elżbiety nie ogranicza się tylko do pracy charytatywnej czy też apostolskiej jest to również głębokie życie modlitwy. Najważniejszym zadaniem jest codzienne przybliżanie siebie i innych do Miłości Boga. Cała działalność i misja Zgromadzenia rodzi się z codziennej Eucharystii i modlitwy wspólnotowej. Każdego dnia karmimy się Słowem i Ciałem Jezusa, a Chrystus posyła nas do określonych dzieł i umożliwia podejmowanie codziennej posługi.

Ta misja „uszczęśliwiania innych”, czyli napełniania Bogiem, wciąż trwa. Każdy człowiek, bowiem nosi w sercu tęsknotę za Bogiem.

Adres: ul. Norwida 5a, 05-250 Radzymin, Tel.: (22) 22 786 54 21

Pin It on Pinterest

Share This