1. Wymień 3 zjawiska, które towarzyszyły napełnieniu Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy.

2. Jaką śmiercią zginął Szczepan i jakie były jego ostatnie słowa przed śmiercią?

3. Co wydarzyło się w Liddzie i Jafie za sprawą Piotra?

4. Co się stało, gdy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali o północy w więzieniu?

5. Co prorok Hagabos przepowiedział Pawłowi?

6. Na jakiej wyspie rozbił się okręt z Pawłem i jakie cuda się tam zdarzyły za sprawą Pawła? 

Rozwiązania z podaniem nazwiska rodziny i ulicy zamieszkania prosimy składać osobiście w zakrystii parafialnej lub przesłać elektroniczniena adres parafii do 13.10 -Niedziela(włącznie).

Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas Mszy świętej – 20.10. (Niedziela) o godz. 11.30.

Pin It on Pinterest

Share This